Udstyret er ikke reserveret før I har modtaget en booking-bekræftelse.

Når I har modtaget en tilbud-bekræftelse bedes I sende en e-mail hvor I accepterer ordren og lejebetingelserne.

Vi pakker efter bookingsedlen, så det er hvad der står på denne, som er gældende.

BETALING

Beløbet kan enten sættes ind på konto nr.: 6866 0001049087 senest fire dage før levering eller betales kontant ved opsætning. Er dette ikke bragt i orden, kører vi igen og fakturerer jer 50% af udlejningsprisen.

Ved afbestilling indenfor 14 dage før udlejningsdatoen, betales 50% af udlejningsprisen.

Levering og afhentning: På vores bestilling, når du skriver dit postnummer, regner den en leverings- og afhentningspris ud. Vær opmæksom på, at ved store ordrer over 10.000 kr kan der blive lagt ekstra fragt på, hvis vi skal køre flere gange.

REGLER

I står for ansvaret af det lejede materiale, så længe det er i jeres varetægt. Konstaterer I eventuelle beskadigelser eller mangler, skal festudstyr.dk straks underrettes. Senest inden festens start, ring på tlf.: 4111 6525. (Læg en besked eller sms på telefon hvis der ikke bliver svaret) I modsat fald bærer I selv ansvaret for manglen eller følgerne af denne.

Når teltet ikke anvendes, skal sidedugene altid være påhæftede og teltet helt tillukket. Derved hindres, at eventuel vind kan skade teltet.

Der må ikke anbringes tape, klistermæker og lignende selvklæbende materialer på teltdugene og stængerne. Overholdes dette ikke vil I blive pålagt et ekstra rengørings-gebyr på 500 kr. - Brug evt snore, strips eller lign.

Der må hverken grilles eller anvendes sodende lys eller fakler inde i teltet eller i dets nærhed.

Pas på med skarpe eller varme genstande op imod teltdugen.

Eventuelle skader eller bortkomne dele vil blive udbedret for jeres regning.

Ansvar overfor offentlige myndigheder påhviler lejeren alene.

LEVERINGSFORHOLD

I kan ikke påregne at få det lejede opstillet, hvis der er orkan/storm eller andet vejrlig, der udstætter materialet for overlast, samt force majeure.

Der skal være slået græs mindst et døgn før opsætningen, da græsset kan farve teltdugen. Det løse græs bedes også være revet væk. Vi opsætter ikke på ren jord

Som standard må vi kun lige sætte det lejet indfor en dør, på grund af  forsikking sag hvis vi skrammer noget.

Er der trapper eller elevator, eller på anden måde svært fremkommeligt tærræn, bedes dette oplyses, da vi transporterer vores udstyr på vogne. Spørg efter pris.

TELTOPSÆTNING

Vi klarer opsætning af telt og gulv.

Ved afhentning, bedes teltet være tømt for div. private ting. Lejede duge puttes i medfølgende sække og bordene skal være tørret af, hvis der er spildt noget på gulvet skal det også rengøres. Service pakkes og sættes i teltet tæt ved døren.

SERVICE UDLEJNING

Alt service skal være optalt inden afhentning, læg venligst en seddel ved, hvis der mangler noget.

Vær opmærksom på at indholdet stemmer overens med det der står på kassen og at det vendes rigtig.

Når I lejer porcelæn hos os kan I nøjes med at vaske det på et kort program og I behøver ikke at pudse det efter. Vi vasker altid porcelæn af inden vi lejer det ud igen, og vores specielle kalkfrie opvaskesystem gør at det ser ud som nyt.

Hvis aftalen er, at vi søger for opvasken, skal det bare skylles af og sættes i de kasser det kom i.

Lysestager skal være rengjorte for stearin før aflevering, brug kogende vand tilsat opvaskemiddel og en blød børste.